Direct contact: 038 - 477 1448
lines

Renovatie

Bij onderhoud aan woningen of bedrijfspanden en renovaties is onze visie dat bewoners en gebruikers zo min mogelijk overlast van onze werkzaamheden mogen ervaren. Ook moeten de activiteiten in een bedrijf of instelling ongehinderd door kunnen gaan. Onze medewerkers zijn daar speciaal voor opgeleid; zij weten projecten zodanig te plannen dat bewoners en gebruikers er minimale hinder van ondervinden. Ook in ons eigen werk leidt dit niet tot oponthoud. In sommige branches gelden specifieke en striktere regels en moeten werkzaamheden onder grote tijdsdruk worden uitgevoerd. Onze medewerkers zijn uitstekend in staat om zich hieraan te conformeren.

Op het gebied van onderhoud loopt Salverda voorop in diverse nieuwe samenwerkingsvormen, zoals ketensamenwerking en co-makership. Al in een vroeg stadium gaan we om tafel met de opdrachtgever en de overige ketenpartners. We stemmen alle ideeën op elkaar af en bundelen onze gezamenlijke kennis en vakmanschap in deze ‘bouwwijze’. De bouwteams waar Salverda aan deelneemt werken zoveel mogelijk vraag gestuurd. Gebruikers worden daarbij al vanaf de initiatieffase actief bij de bouw betrokken. Een gebouw is immers pas geslaagd, als het honderd procent voldoet aan de specifieke wensen van de gebruikers. Goede samenwerking is dan doorslaggevend. Een onconventionele aanpak, bedoeld om optimaal aan de verwachtingen te voldoen. Met als eindresultaat: flinke tijdwinst en minder kosten. Bovendien verloopt het bouwproces veel efficiënter door eventuele knelpunten al in de initiatieffase te signaleren.

Ook als het om duurzaamheid gaat, zet Salverda net dat stapje extra. We zijn als geen ander thuis in duurzame energiemaatregelen, installaties en materialen. Zo hebben we op duurzame basis groot onderhoud uitgevoerd aan de Wanningflat in Zwolle, met een optimaal effect op het binnenklimaat en wooncomfort. Behalve grondig gerenoveerd, zijn alle woningen voorzien van een effectief pakket isolerende voorzieningen en is gekozen voor een innovatief systeem met zonnecollectoren. Met het renovatieproject in Biddinghuizen voor woningcorporatie OFW is onze expertise in duurzaam (ver)bouwen bekroond met de Net Trofee van het Ministerie van VROM.  De Net Trofee wordt toegekend aan projecten met een baanbrekend energiezuinig en CO2-reducerend effect.