Direct contact: 038 - 477 1448
lines

Nieuwbouw

Salverda bouwt zowel in de huur- als in de koopsector en neemt ook zelf initiatief in planontwikkeling. De ontwikkelingen op het terrein van energiezuinig en duurzaam bouwen worden op de voet gevolgd en in overleg met de opdrachtgever worden deze aspecten in het ontwerp meegenomen. Salverda is gespecialiseerd in het bouwen voor grotere opdrachtgevers zoals woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en hotelketens. Onze projecten monden vaak uit in een meerjarige samenwerking. Omdat snelheid tot tijdwinst leidt willen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij het project betrokken worden. Wij kunnen dan delen van het werk overnemen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen. Vanwege onze brede oriëntatie en de korte lijnen tussen de bedrijfsonderdelen hoeft de opdrachtgever zijn tijd niet over diverse aanspreekpunten te verspreiden. Hoewel we een breed georiënteerd bedrijf zijn, kennen we onze beperkingen en beloven we nooit zaken die we niet kunnen waarmaken. We weten wat we afspreken, en de opdrachtgever weet dat ons woord waarde heeft. Salverda heeft de kennis in huis om het complete bouwtraject, van het eerste idee tot de oplevering, te begeleiden. Met de opdrachtgever, de architect en de eindgebruikers van een gebouw werken we aan optimale oplossingen. Dat is overzichtelijker dan wanneer voor elk aspect van de bouw een ander bedrijf moet aanschuiven, en bovendien kunnen de budgetten op deze wijze beter worden bewaakt. Onze bouwkostendeskundige kan de diverse fases van een bouwproject begroten; vanaf het programma van eisen, via het schetsontwerp, het voorlopige ontwerp en het definitieve ontwerp, tot en met de besteksfase. De bouwkostendeskundige kan adviseren in constructiekeuze, materiaalkeuze, afwerkingsniveau en vormgeving. Bij het streven naar een goede prijs/kwaliteitsverhouding kijkt hij niet alleen naar de uitvoeringsfase, maar ook naar de gebruiks- en onderhoudsfase. We zijn graag vanaf minuut één nauw betrokken bij de plannen. Dat gevoel voor het project is nét het beetje extra dat Salverda biedt.